Loading...

PARTICIPA AL SORTEIG DEL #SIMA8

Participa omplint aquest formulari i prova sort per guanya un exemplar del llibre “Metaverse Canvas. Crea productos y servicios de éxito en el metaverso” de l’Eduard Rosicart, CEO de Metavers News expert en Metavers i les seves aplicacions en marketing i en marques.

EL SORTEIG DEL #SIMA8 HA ACABAT. Gràcies per participar!

El sorteig es farà el 24 de novembre i es notificarà als 3 guanyadors durant la setmana del 27 de novembre via el correu electrònic facilitat.

Bases legals

 

EMPRESA ORGANITZADORA
SISÈGRAU SL amb domicili a Av. Meritxell 75, 4t, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra amb adreça electrònica info@sisegrau.com (d’ara en avant SisèGrau).
PARTICIPANTS
1. El sorteig està obert a la participació de qualsevol persona física major d’edat i assistent al SIMA8. La participació és gratuïta. No crea cap relació comercial ni obligacions diferents de les pròpies del sorteig entre la persona participant i SisèGrau.
2. Cada persona pot participar un cop amb un mateix email. Per optar als premis els participants hauran d’omplir el formulari de la pàgina web. En omplir i enviar el formulari, el participant accepta automàticament les presents bases legals.
3. SisèGrau podrà donar de baixa o desqualificar participants que incompleixen les normes del sorteig.
4. Les dades personals facilitades pels participants hauran de ser certes. Si algun participant facilita dades falses i resulta guanyador del premi perdrà el seu dret a obtenir-lo.

PREMIS

1. Els premis del sorteig són 3 exemplars del llibre Metaverse Canvas de l’autor Eduard Rosicart, qui ha cedit els exemplars al SIMA8.
2. Els premis no podran ser objecte de canvi ni bescanviables pel seu valor en metàl·lic.

CALENDARI DEL SORTEIG

1. El sorteig es realitzarà el 24 de novembre i es donarà a conèixer directament als guanyadors, via l’email facilitat al formulari, durant la setmana del 27 de novembre de 2023.
2. Després de la realització del sorteig, SisèGrau informarà als guanyadors per mitjà de missatge de correu electrònic.
3. Els guanyadors hauran de recollir el premi a les oficines de SisèGrau, on se’ls farà una fotografia que es publicarà a les xarxes socials com a mostra de la realització del sorteig. En enviar el formulari, el participant concent automàticament la seva cessió  d’imatge a tal fi.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades obtingudes, classificades al fitxer “sorteig.xls” seran destruïdes un cop es faci el sorteig i no s’afegiran a cap base de dades.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
1. La participació en el sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents bases legals. Els participants accepten els criteris dels organitzadors en la interpretació dels continguts de les bases i en la resolució de qualsevol dubte o incident.
2. SisèGrau es reserva el dret de modificar aquestes bases legals. Correspon al participant consultar-ne el contingut abans d’enviar la seva participació. SisèGrau quedarà eximida de tota obligació o compensació als participants, si per causa de força major o imperatiu legal s’hagués d’anul·lar o suspendre el sorteig. S’informaria d’aquesta anul·lació o suspensió als participants del sorteig pendent de resoldre.

metaverse canvas